Śnieżne trasy
  • Przełęcz Małastowska-Wirchne
  • Wirchne-Zawiersza
  • Wirchne-Banica
  • Zawiersza-Pod Dziamerą
  • Zawiersza - Pętna Cerkiew
  • Pod Dziamerą - Banica
  • Pod Dziamerą - Wypał
  • Banica - gościniec Banica
  • Banica - Pod Kamiennym Wierchem
  • Gościniec Banica - Wypał
  • Kanada - Wołowiec
  • Wołowiec - Wołowiec Cerkiew
  • Wołowiec - Pod Mareszką
  • Radocyna - Czarna
  • Radocyna - Wyszowatka
  • Długie - Sucha
  • Długie - Wyszowatka
  • Czarna - Pod Bukiem
  • Czarna - Jasionka
  • Pod Bukiem - Jasionka
  • Pod Bukiem - Sucha
  • Jasionka - Pod Kamiennym Wierchem
  • Sucha - Spełzły Las
  • Spełzły Las - Nad Nieznajową
  • Spełzły Las - Nad Nieznajową
  • Nad Nieznajową - Wołowiec Cerkiew
  • Wołowiec Cerkiew - Pod Mareszką
  • Pod Mareszką - Bartne
  • Pod Kamiennym Wierchem - Krzywa Cerkiew
  • Wielka Zielona Pętla
Portal beskid-niski.pl
  • Łemkowie
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Obiekty
  • Przyroda
  • Galeria

 

/ Narty biegowe / Wielka Zielona Pętla
 

Wielka Zielona Pętla

Wielka Zielona Pętla (WZP) stanowi główną część Śnieżnych Tras. Jej długość wynosi 49 km 900 m. Szlak, jak wskazuje na to nazwa, jest koloru zielonego i przebiega przez 18 punktów węzłowych. Nie ma punktu początkowego, ani końcowego, można na nią wejść w wielu miejscach i zaliczyć całość pętli lub jej fragment. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa organizuje raz w sezonie imprezę pod nazwą "Pięćdziesiątka bez setki" i "Dwudziestkapiątka z pięćdziesiątką". Polega ona na przejściu w ciągu jednego dnia całej WZP – uzyskanie certyfikatu Twardziela Śnieżnych Tras, lub jej połowy – certyfikat Narciarza Bardzo Wytrwałego.

Wielka Zielona Pętla jest dość trudna i bardzo urozmaicona. Zdecydowaną jej większość stanowią podejścia i zjazdy, stosunkowo niewiele jest odcinków płaskich. Impreza "Pięćdziesiątka bez setki" rozpoczyna się w punkcie węzłowym nr 6 – GOŚCINIEC BANICA i tu każdy narciarz też może rozpocząć swój rajd po WZP. Stąd trasa najpierw płasko, a następnie pod górę biegnie do pkt nr 7 – WYPAŁ, przechodzi przez drogę do Wołowca i głównie pod górę osiąga pkt nr 4 – POD DZIAMERĄ. Stąd trawersując północne i zachodnie zbocze Dziamery dociera do pkt nr 3 – ZAWIERSZA.

Od tego punktu, po kilkuset metrach płaskich, rozpoczyna się jeden z najtrudniejszych odcinków na Śnieżnych Trasach – początek zjazdu do Pętnej, na którym należy zdjąć narty. Po ich ponownym założeniu, zjazd do drogi powiatowej Małastów – Jasionka, przekroczenie jej przy gospodarstwie agroturystycznym Przystanek Magura (Stop – zdejmij narty), skąd po krótkim zjeździe i pokonaniu rzeczki Małastówka, kilkusetmetrowe (miejscami ostre) podejście do pkt nr 2 – WIRCHNE.

Stąd, lekko pofałdowanym odcinkiem, trasa dociera do zlokalizowanego tuż za drogą do Jasionki (Stop – zdejmij narty) pkt nr 5 – BANICA. Po skręcie w prawo, wzdłuż drogi powiatowej lekki zjazd w kierunku południowym, przecięcie drogi dojazdowej do gospodarstwa agroturystycznego Gościniec Banica, płasko 200 m i ponowne przekroczenie drogi do Jasionki (stop – zdejmij narty) na wysokości parkingu przy pomniku lotników. Od tego miejsca na przemian lasem i łąkami osiągamy pkt nr 22 – POD KAMIENNYM WIERCHEM, usytuowany nad wioską Krzywa. Następnie po wejściu w las krótki, ale dość ostry zjazd, przekroczenie potoku i po wyjściu na łąkę lekki zjazd do drogi w Jasionce, po przekroczeniu której (Stop – zdejmij narty) i przejściu przez potok, podchodzimy kilkaset metrów łagodnie do pkt nr 15 – JASIONKA.

Stąd, najpierw zjazd w kierunku dużego gospodarstwa rolnego, a następnie po skręcie w lewo, długie podejście starą drogą do Lipnej, do pkt nr 13 – CZARNA, usytuowanego na skraju lasu. Po wejściu w las, dość długi, mało pofałdowany odcinek ścieżkami i drogami leśnymi, a następnie dość stromy wyjazd na łąki nad wioską Czarne. Teraz łąkami wzdłuż ściany lasu lekkie zjazdy w kierunku płd. – wsch., a następnie dłuższy, nieco ostrzejszy zjazd do pkt nr 12 – RADOCYNA, umiejscowionego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej, w pobliżu hotelu Radocyna. Stąd, wzdłuż drogi, trasa prowadzi do górnej Radocyny, skręca z drogi w lewo i lekkimi podejściami i zjazdami dociera do jeziorka osuwiskowego – osobliwości przyrodniczej na tym terenie. Od jeziorka, najpierw lekkie podejście, trochę płasko, a następnie zjazd (miejscami ostry) do przełęczy pomiędzy wioskami Wyszowatka i nieistniejącą Długie, gdzie umiejscowiony jest pkt nr 23 – WYSZOWATKA. Punkt ten jest przy drodze publicznej i drogą tą prowadzi kolejny odcinek WZP. Dlatego ze względów bezpieczeństwa należy go przebyć pieszo (2,3 km). Docieramy do pkt nr 12 – DŁUGIE, skąd najpierw poruszamy się wzdłuż drogi gminnej, a następnie po jej przekroczeniu rozpoczyna się bardzo długie podejście, najpierw łąkami , a później lasem do pkt nr 16 – SUCHA. Od tego punktu zjeżdżamy dość ostro do drogi leśnej Wołowiec – Nieznajowa. Po przejściu drogi krótki płaski odcinek i kolejny punkt węzłowy nr 17 – SPEŁZŁY LAS. Stąd zjeżdżamy, najpierw łagodnie, później ostrzej, a w końcowym odcinku bardzo stromo (stop – zdejmij narty) do wysiedlonej wioski Nieznajowa. Docieramy w pobliże połączenia rzek Wisłoka i Zawoja, skręcamy w lewo i długim odcinkiem płaskim przemierzamy Nieznajową wzdłuż krzyży, kapliczek, starego cmentarza. Pod koniec wioski wchodzimy w las i droga zaczyna się piąć do góry. Dość długim, miejscami stromym podejściem osiągamy pkt nr 18 – NAD NIEZNAJOWĄ.

Od tego punktu zjeżdżamy przez las długim odcinkiem, w końcowej części stromym, i wyjeżdżamy na łąki nad Wołowcem. Stąd najpierw płasko wzdłuż ściany lasu, a następnie zjazd w stronę rzeczki Zawoja. Znowu płasko wzdłuż rzeczki, przekroczenie drogi leśnej i przejście przez mostek do pkt nr 19 – WOŁOWIEC CERKIEW. Dalej płasko, łąką po drugiej stronie Zawoi, osiągamy oddalony o 300 m kolejny punkt węzłowy nr 9 – WOŁOWIEC. Tu kolejny raz ściągamy narty, bo droga leśna po której będziemy się poruszać jest drogą wywozową, gdzie jeżdżą samochody z drewnem. Po 300 m wchodzimy w prawo na łąkę, zakładamy narty i podążamy w kierunku Banicy, doliną Zawoi i jej dopływów, pokonując po drodze osiem mostków. Trasa w większości jest płaska, tylko między drugim i trzecim mostkiem jest odcinek z krótkim, ale ostrym podejściem i również krótkim i ostrym zjazdem. Bezpośrednio za ósmym mostkiem (licząc od Wołowca) zlokalizowany jest pkt nr 8 – KANADA. Stąd, zupełnie płaskim, kilometrowym odcinkiem docieramy do miejsca, skąd rozpoczynaliśmy wędrówkę – pkt nr 6 – GOŚCINIEC BANICA, przy gospodarstwie agroturystycznym o tej samej nazwie.

"Opis trasy 22-24, to fragment "Przewodnika po Śnieżnych Trasach" stworzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano za zgodą Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa. www.snieznetrasy.pl"


"Śnieżne trasy przez lasy" są trasami wyłącznie zimowymi i nie należy ich traktować jako znakowanych, pieszch szlaków turystycznych. W pozostałym okresie korzystać można jedynie z dróg publicznych, dróg leśnych oraz znakowanych szlaków pieszych.Wszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl

beskid-niski.pl na Facebooku


 
881

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 3 i 3: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 18 osób
Logowanie