• Strój męski
  • Strój kobiecy
  • Chyża łemkowska
  • Zajęcia Łemków-dziegciarstwo
  • Zajęcia Łemków-maziarstwo
  • Zajęcia Łemków-kamieniarstwo
  • Krzyże kamienne i ich twórcy
  • W Łemkowskiej kuchni
  • Przepisy z łemkowskiej kuchni
  • Maziarskim szlakiem
  • Język
  • Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
  • Poezja Władysława Grabana
  • Muzyka
  • Łemkowski zespół "Serencza"
  • Tradycje wielkanocne
  • Wielkanoc w "obiektywie"
  • Krótko o Wielkanocnych pisankach
  • Sztuka tworzenia łemkowskich pisanek
  • "Łemkowskie pisanki"
  • Proces o ustalenie prawdziwej metryki Nikifora
  • "Mój Nikifor" - film Krzysztofa Krauze
  • Samuel Oliner-Ostatni Żyd z Zyndranowej
  • Wyobrażenia śmierci w tradycyjnych wierzeniach Łemków.
  • Filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim - nabór na rok 2005/2006

 

/ Łemkowie / Kultura i etnografia / Filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim - nabór na rok 2005/2006
 

Uwaga, kandydaci na studia!

Od roku akademickiego 2001/2002 na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
funkcjonuje nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów .


Filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim

O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się zarówno kandydaci, którzy uczyli się w szkole języka rosyjskiego, jak i kandydaci, którzy uczyli się innych języków obcych. Podobnie też wygląda sprawa znajomości języka rusińsko-łemkowskiego. Studentami mogą zostać zarówno posiadający taką znajomość, uczący się wcześniej tego języka, jak i ci, którzy go nie znają.

Program studiów na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim przewiduje - poza przedmiotami rusycystycznymi - przedmioty związane z tą specjalizacją (praktyczna nauka języka rusińsko-łemkowskiego, wiedza o historii i kulturze rusińsko-łemkowskiego obszaru językowego, literatura rusińsko-łemkowska, gramatyka opisowa języka rusińsko-łemkowskiego, historia języka rusińsko-łemkowskiego, stylistyka języka rusińsko-łemkowskiego, gramatyka konfrontatywna polsko-łemkowska, metodyka nauczania języka rusińsko-łemkowskiego) w łącznym wymiarze średnio 10 godzin tygodniowo w ciągu całego okresu studiów. Studia na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim stwarzają wyjątkowe szanse i możliwości wszystkim, którzy je podejmą. Akademia Pedagogiczna w Krakowie jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Studia w Krakowie to pięć lat przebywania w centrum życia kulturalnego i umysłowego Polski. To niepowtarzalne szanse rozwoju intelektualnego i kontaktów kulturalnych dla młodych ludzi. Instytut Filologii Rosyjskiej AP dysponuje dobrze przygotowaną, kompetentną kadrą nauczycieli akademickich, wśród nich znakomitymi specjalistami w zakresie glottodydaktyki, literatury i języka rosyjskiego, a także w zakresie kultury, literatury i języka rusińsko-łemkowskiego. W trakcie studiów możliwe są wyjazdy na stypendia i staże zagraniczne. Nawiązane zostały i pogłębiane są stopniowo kontakty z innymi instytucjami akademickimi prowadzącymi studia i badania w zakresie kultury i języka rusińskiego w Europie i Ameryce. W Instytucie powstaje specjalistyczny księgozbiór z zakresu kutury, historii, literatury, języka, życia społecznego całego obszaru rusińskiego.
Studenci kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim objęci są, podobnie jak wszyscy studenci Akademii Pedagogicznej w Krakowie, systemem świadczeń socjalnych i stypendialnych, w ramach których możliwe jest otrzymanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego za bardzo dobre wyniki w nauce, miejsca w domu akademickim, dotowanych obiadów w stołówce akademickiej. Oprócz tego istnieje projekt ufundowania specjalnych stypendiów dla studentów, którzy uzyskają średnią ocen z egzaminów z przedmiotów łemkoznawczych nie niższą niż 4,5.
Absolwenci tego kierunku mają pełne kompetencje i uprawnienia w zakresie dwóch filologii: rosyjskiej i rusińsko-łemkowskiej, stąd też ich szanse na rynku pracy są podwójne. Pamiętając, że wzrasta w kraju zapotrzebowanie na rusycystów, trzeba wiedzieć także, że absolwenci kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim będą pierwszymi w Polsce w pełni wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie języka i kultury Łemków. Stąd też rozwijające się szkolnictwo mniejszościowe, dziennikarstwo etniczne, funkcjonowanie języków mniejszościowych jako języków pomocniczych w urzędach, edukacja regionalna, z chwilą wprowadzenia w życie Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych, będą wymagać kadry kompetentnych specjalistów-łemkoznawców.

Ogólne zasady i terminy rekrutacji 2005


Filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim
studia dzienne 5-letnie magisterskie


Limit przyjęć - 15 miejsc

Kryteria przyjęć
I. Absolwenci "Nowej matury" - wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innnego obcego języka nowożytnego (poziom podstawowy)
II. Maturzyści lat ubiegłych oraz "starej matury 2005" - rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską

Terminy składania dokumentów
Absolwenci "Nowej matury" do 8 lipca
Maturzyści z ubiegłych lat i "Stara matura 2005" - od 1-17 czerwca

Miejsce składania dokumentów:
Samodzielna Sekcja ds. Rekrutacji, ul. Podchorążych 2, pok. 28

Terminy przeprowadzania rekrutacji:
13-14 lipca 2005

http://www.ap.krakow.pl/neofil/

Zakres zagadnień rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską

1. Twórczość wybitnych przedstawicieli literatury rosyjskiej XIX i XX wieku (na wybranych przykładach).
2. Twórczość wybitnych przedstawicieli muzyki, baletu i teatru rosyjskiego (na wybranych przykładach).
3. Twórczość wybitnych przedstawicieli malarstwa rosyjskiego (na wybranych przykładach).
4. Rosyjska twórczość ludowa (na wybranych przykładach).

Wszelkich informacji na bieżąco udziela Pani Olena Duć-Fajfer
beskid-niski.pl na Facebooku


 
3132

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 7 i 6: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 7 osób
Logowanie