Magurski Park Narodowy
  • Ogólnie
  • Budowa geologiczna
  • Rzeźba terenu
  • Gleby
  • Warunki hydrologiczne
  • Fauna
  • Flora
Parki, lasy, rezerwaty
  • Przyroda
  • Jaśliski Park Krajobrazowy
  • Rezerwaty
Ochrona przyrody

 

/ Góry / Przyroda / Magurski Park Narodowy / Gleby
 

Gleby

Gleby Magurskiego Parku Narodowego nie wykazują dużej zmienności. Zdecydowanie dominują (85 - 90% powierzchni Parku) gleby brunatne: właściwe wyługowane i oglejone.

Gleby brunatne kwaśne zajmują niewielkie powierzchnie na zwietrzelinach gruboziarnistych piaskowców magurskich, bądź na głęboko odwapnionych pokrywach stokowych.

Lokalnie większe powierzchnie zajmują gleby glejowe, tworzące się w miejscach słabo nachylonych zboczy, na załamaniach stoków i w miejscach lokalnych wysięgów wody.

Mady występują w dnach dolin rzek i potoków. Największe płaty znajdują się w dolinie Wisłoki i Ryjaka. Mady i gleby glejowe zajmują łącznie 10 - 12% powierzchni Parku.

Gleby inicjalne - litosole i regosole oraz rankery zajmują około 1 - 2% powierzchni Parku. Występują w obrębie grzbietów skalnych oraz na stromych stokach pokrytych rumoszem.

Obrazu naturalnych utworów glebowych MPN dopełniają nieliczne płaty gleb próchniczno - glejowych oraz pojedyncze płaty gleb torfowych torfowisk niskich i przejściowych.

Gleby antropogeniczne znajdujemy na terenach dawnych wsi: Ciechani, Żydowskiego, Nieznajowej i Rozstajnego.

Dziękuję pracownikom Magurskiego Parku Narodowego, za udostępnienie materiałów znajdujących się na stronie Magurskiego Parku Narodowego

beskid-niski.pl na Facebooku


 
1491

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 4 i 8: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 15 osób
Logowanie